VÆRDIGRUNDLAG FOR FUGLEBJERG GYMNASTIKAFDELING

* At der er et alsidigt tilbud til alle foreningens medlemmer i alle aldersklasser

* At alle instruktører og hjælpeinstruktører er veluddannede

* At udnytte foreningens økonomiske ressourcer optimalt

* At der er instruktørpleje

* At der afholdes diverse arrangementer for medlemmerne – ud over den normale træning      (gymnastikopvisning, gymnastikskole osv.). 


SAMVÆRSREGLER

Vi taler ordentligt til hinanden og respekterer hinandens grænser.

Alle har med sin opførsel et ansvar for, at det bliver en god og udbytterig sæson.

En instruktør har ikke eneansvar for et børnehold og er ikke alene med børnene.

I forbindelse med ture, stævner o. lign. er der altid mindst 2 instruktører/voksne med.

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.

Mobiltelefon skal være slukket/lydløs under træning og i omklædningsrum – det gælder for instruktør, hjælpeinstruktører, minihjælpere, gymnaster, foræl-dre og andre. 

Det samme gør sig gældende for mobilkamera, kamera mv. (med mindre andet er aftalt med instruktøren). 

Hvis en instruktør føler at være kommet i en situation, vedkommende ikke er tilpas i, bør instruktøren kontakte en fra gymnastikudvalget, som har pligt til at tage hånd om dette. 

Alle har pligt til at gå til udvalget, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at noget er galt.

Udvalget har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt på dem. 

* At der er instruktørpleje

* At der afholdes diverse arrangementer for medlemmerne – ud over den normale træning (gymnastikopvisning, gymnastikskole osv.). 


ALKOHOLPOLITIK

Der må ikke indtages alkoholiske drikke under træning.

Der mødes ikke op til træning – påvirket eller duftende af alkohol.

På ture gælder idrætsforeningens retningsregler.  

Tilmeld dig gymnastik
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg