Regler for billeder og data

Som alle andre foreninger er Fuglebjerg IF også underlagt reglerne for Lov om behandling af personoplysninger - også kaldt Persondataloven. I denne lov beskrives det hvordan vi skal forholde os i forhold til behandling af bl.a. billeder.

Jvf. § 6 stk 1 nr. 7 kan Fuglebjerg IF, dog uden samtykke fra personer godt vise billeder, hvis det er såkaldte "situationsbilleder"

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.

Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere herom nedenfor.

Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.

Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:
  • Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter
  • Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole
  • Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning
Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.

En indsigelse mod et offentliggjort billede vil derudover konkret kunne bevirke, at interesseafvejningen falder ud til fordel for den registreredes interesse.

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke:
  •  Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
  •  Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
  •  Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende

Portrætbilleder


Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.

Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder.

Som du kan se er det en hårfin balancegang og Fuglebjerg IF er ikke interesseret i sager i Datatilsynet, DERFOR skriv til webmaster på marianne@aakjaer-el.dk, hvis du mener at et billede af dig ikke har berettigelse på hjemmesiden.

De billeder der ligges på hjemmesiden er enten taget af undertegnet, sendt via trænere eller instruktører eller anden person der har tilknytning til hjemmesiden.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg