Vedtægter

Retningslinier for FIF

Pædofilipolitik for Fuglebjerg IF

 
Formål
  • at implementere en pædofilipolitik i FIF, for at synliggøre at foreningen bevidst tager afstand til pædofili i alle afskygninger.
  • at beskytte foreningens børn og unge mod pædofili, så alle trygt kan deltage i sport i FIF
  • at hjælpe/ vejlede foreningens trænere og ledere, så de med klare retnings linjer ved, hvilke forholdsregler de skal tage og dermed undgå mistanke om pædofili
Metode

I FIF er det, uden undtagelse, obligatorisk at kontrollere alle personer, der har direkte kontakt med unge under 18 år, for evt. pædofilidomme. Der indhentes børneattester på alle trænere, holdledere, forældrehjælpere og bestyrelsesmedlemmer. Formændene for de respektive afdelinger har ansvar for indhentning af børneattestoplysninger ved ansættelse/tiltrædelse, samt hvert år i forbindelse med sæsonstart. Oplysningerne indhentes efter, de i loven, beskrevne regler om skriftlig samtykke, og kontrolleres af formanden for FIF`s hovedbestyrelse.
 
Retningslinjer for FIF`s trænere/ ledere og bestyrelsesmedlemmer
  • I FIF taler vi med respekt til hinanden og tolerere ikke seksuelt krænkende og nedsættende bemærkninger, hverken fra trænere/ holdledere, bestyrelsesmedlemmer, sportsudøvere eller deres forældre
  • I FIF er kun berøringer i tilknytning til sportsudøvelsen tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
  • I FIF går trænere og holdledere ikke i bad sammen med børn og unge.
  • I FIF inviterer trænere og holdledere ikke børn og unge med hjem privat, uden forældrenes tilsagn.
  • I FIF tilstræbes det, at der er voksne trænere/ledere med på ture eller ved andre arrangementer
  • I FIF opfordres det til at børn over 7 år, så vidt muligt selv klarer omklædning/bad uden forældrehjælp
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg