Praktiske oplysninger

 

SÆSON

Vintersæsonen løber fra uge 33 til ugen efter lokalopvisningen.

Sommersæsonen starter primo april indtil Søskovstævnet i juni. 


OPVISNINGER

Lokalopvisning: 3. lørdag i marts i Fuglebjerghallen

Forårsopvisning: I marts måned i Sorøhallen

Søskoven: I juni måned – tilmelding til den kursusansvarlige – i april. 


FERIER

Der er ikke træning i disse perioder:

Efterårsferie i uge 42

Juleferie følger skolernes ferie

Vinterferie i uge 7

Og øvige helligdage

Kontakt

 

Hold dig opdateret på facebook:

Fuglebjerg Gymnastik Forening 


 

KONTINGENT for vintersæsonen

Betaling af kontigent er bindende, hvilket betyder at det ikke betales tilbage, hvis gymnasten ønsker at stoppe.
Gymnasten er altid velkommen til at komme og prøve vores hold gratis 

 

DRAGTTILSKUD

Der gives 50 % tilskud til dragt – dog max. 100 kr. 
 

KONKURRENCER

For afdelingens gymnaster betales tilmeldingsgebyr til konkurrencer af foreningen. Konkurrencegymnaster betaler selv konkurrencelicens til DGF. 
Transportudgifter til konkurrencer afholdes for egen regning. 

FØRSTEHJÆLP

Falck-kasse og isposer findes i det bagerste hvide skab i redskabsrummet. Hjertestarter findes i forhallen. Mangler der noget i Falck-kassen, henvendelse til udvalget. 

   ÅRSMØDE

Afholdes hvert år i september ell. oktober

Tilmeld dig gymnastik
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg