FIF ordinær generalforsamling 26-10-2026
 
Deltagere: 18 fremmødte incl. bestyrelsen.
 
 
 1. Valg af dirigent: Ole Søby.
 
 1. Referent: Britta Thaulow
 
 1. Formandens beretning v. konstitueret formand Allan Schultz (bilag vedhæftet)
 
 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. revisor Brian Vahlkvist og kassérer Lasse Kløcker. (Bilag burde være vedhæfte, men er ikke fremsendt som lovet)
 
Overskud fra jubilæumsarrangement er lovet færdigt senest om 14 dage fra d.d.
OBS: Regning fra Hecker på 18.000 kr. er ikke bogført i dette regnskabsår, men vil fremgå af næste.
 
 1. Beretning fra afdelingerne:
 
 1. Håndbold: (Se vedhæftet bilag)
 
 1. Petanque: 45 medlemmer p.t. (Se vedhæftet fil)
 
 1. Gymnastik (Se vedhæftete fil)
Gennemført med 6 hold med stor tilslutning. Børneholdenes deltagelse helt op til 50 deltagere. Har afholdt 3 instruktørmøder. Hyggekomsammen for instruktører og hjælpere dog aflyst grundet sygdom.
Gym.opvisning i marts blev en rigtig god opvisning!
Fik besøg Danmarks Idrætsforbund.
Én træner har trukket sig frivilligt.
Tak til alt støtte på alle møder.
Sæson 2023/2024 er kommet rigtig godt i gang.
3 nye hold er oprettet. Gymnastikkens udvalg er givet videre til nye, yngre kræfter.
 
 1. Fodbold:
2022/2023 er gået med 3 hold U10, U12, U14.
Har brug for trænere, faldende medlemstal, men har fået gavn af yngre trænere.
U10 holdet er gået fra 10 til 20 aktive medlemmer! Flot! Grundet 3 dygtige trænere.
Michael Ravnborg er kommet ind som træner for de helt små, der er plads til leg og sjov. Har stor tiltro til, at det bliver rigtig godt.
Har investeret lidt til nyt udstyr.
Dommergebyr er steget til 1000,- pr. kamp.
Seniormæssigt (sammenslutning mellem Fuglebjerg og Sandved) eksisterer stadig, men det kniber med fremmøde.
Indtjeningsmæssigt har vi mange penge stående.
Stort aktiv for fodbolden at få lov til at deltage i FIF´s jubillæumsdag med spillere til jubilæumskampen mod proff. Fodboldspillere.
 
 1. Boksning (Se vedhæftet fil)
 
 
 
 1. Floorball:
Startede op sidste efterår med 6-7 medlemmer. Brugte fodboldbanderne til at starte med. Fik senere i samarbejde med hallen sat en rigtig floorballbane op.
Yngre medlemmer er kommet til. Er blevet hjulpet godt i gang af Henrik Sørensen fra Sandved, som er dygtig floorballspiller og træner.
Har været ude til 3-4 stævner og er også kommet hjem med præmier.
Er pt. 19 aktive medlemmer og søger lidt støtte og sponsorater for at kunne opgradere til 2 baner.
Holdet er en blanding af mænd og kvinder, så kan nu stille op med mixhold.
Et hold med godt humør og engagement.
 
 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 
På valg: Allan Schultz - blev valgt som formand
Ledig pladser: Søren, Lasse Kløcker – blev valgt
Suppleanter x 2: Dorthe (gym), Tom (floorball) – blev valgt
 
 
 1. Valg af 2 revisorer: Forslag; Kirsten Berggren og Alice = begge blev valgt.
 
 1. Evt;
Alice spørger:
”Håndbold laver gratis medlemskab fra 3-5-årige. Hvad er årsagen?”
Håndbold havde et udgangspunkt med 0 medlemmer i aldersgruppen og med støtte fra FIF´s venner har man vurderet, at det var et motiverende tiltag for at opnå mere opmærksomhed til sporten.
Fodbolden supplerer; det er indgangsvinklen til flere holdspillere, som sidestilles
med en prøveperiode.
 
Alice stopper og overdrager posten til nye unge kræfter.
Kirsten stopper efter 10 år i bestyrelsen og overtages af Gert Jørgensen.
 
Forslag: Kom-og-prøv-dag, hvor alle sportsgrene i foreningen kan repræsenteres, prøves og så et frø. Forslaget går i første omgang til unge mennesker, herunder skole, måske kan forældre også tænkes ind.
Åbent-hus-FIF.
 
E-sport: Alle pcére er solgt. 5 gamer-stole er solgt. 7 borde solgt.
Overskuddet går til TV-skærm i klubhuset, som alle er velkomne til at bruge, som sociale
tiltag for de enkelte afdelinger og / eller præsentationsvisning.
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg