Ordinær generalforsamling
Fuglebjerg idrætsforening
26-10 2022
Referat
 
 1. Valg af dirigent
  1. Lasse Kløcker
  2. Referent Allan Schultz
                                                                                                            
 1. Formandens beretning
  1. Lasse læser formandens beretning op.
                                   
 1. Fremlæggelse af årsregnskab 
  1. Der var spørgsmål omkring om afdelingerne hæfter for hinanden? Der føres et internt regnskab i foreningen med ”gæld” og ”tilgodehavende”
  2. Der blev redegjort for deponeringen af beløb hos skat.
 2. Beretning fra afdelinger
  1. Håndbold - Ved Allan Schultz
  2. Petanque - Ved Kirsten
  3. Gymnastik ved Alice
  4. Fodbold - ved Stephen - Godt gang i ungdomsafdelingen med flere hold. Der er igangsat et samarbejde med Sørby. Det har været en stor opgave at tage over efter Søren. Senior har 2 hold under FST.  Et oldboyshold under FIF og et hold i Veteran.
  5. Boksning - kunne desværre ikke deltage.
                                                                                                                                    
 1. Valg til bestyrelsen
På valg er
Kasserer   Lasse Kløcker - Valgt
Fodboldafdelingen ungdom Stephen Parnes - Valgt
Fodboldafdelingen Senior    Søren Larsen - Valgt
 1. suppleant - Christina Mistarz
 2. suppleant - Dorthe Nielsen
Forretningsudvalg består af formand, kasserer,
og 1 udvalgsmedlem der vælges på det konstituerende møde.    
         
 1. Vedtægtsændringer.
         Formålsparagraf
 
§ X Foreningen, Fuglebjerg Idrætsforening, arbejder for udbredelsen af Fuglebjerg Idrætsforenings virke,
samt fremme af idrætten i lokalområdet.
 
Eksklusion
 
§ X Hovedbestyrelsen kan af Idrætsforeningen ekskludere et medlem eller en forening, der har skadet
foreningens formål, eller deslige optrådt foreningsskadeligt. Ved drøftelse af en eksklusionssag skal
eksklusionen vedtages med 3/5 flertal i Hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Et ekskluderet medlem eller forening kan forlange eksklusionen anket på førstkommende
generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3 Ønsker et tidligere medlem eller forening igen at være medlem, kan dette kun ske med godkendelse
fra den myndighed, der sanktioneret eksklusionen.
 
Møde-, tale, valg- og stemmeret
 
§ X Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, der har været medlem af foreningen fra senest fire
uger forinden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, og som på dette tidspunkt, har indbetalt
senest opkrævede kontingent.
Bestyrelsesarbejde er betinget af aktivt eller passivt medlemskab af idrætsforeningen, dette ekskluderer ikke udvalgsarbejde i det respektive afdelinger.
 
Forslagene blev vedtaget af de stemmeberettigede fremmødte.
 
 1. Valg af 2 revisorer
Genvalg af Kirsten Berggren og Lennart Aakjær.
 
 1. Eventuelt
Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen håndtering af klage og bekymringsbrev. Utilfredsheden blev taget til underretning af bestyrelsen. Hovedbestyrelsen vil tage dette op på førstkommende møde.
 
 
 
 
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg